עלות האשראי הבנקאי הלא - צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות - 3/2000

עלות האשראי הבנקאי הלא - צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות
בחודש מארס  2000  היא 14.36 אחוזים
 
בנק ישראל הודיע היום, כי שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד הניתן לציבור, לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עמד בחודש מארס על 14.36 אחוזים, לעומת 14.86 אחוזים בחודש הקודם.
כידוע, חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג - 1993, המסדיר את מתן האשראי ב"שוק האפור", קובע בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא - צמוד שנותנים הבנקים לציבור. לצורך זה, נקבע בחוק, כי בנק ישראלי פרסם מדי חודש בחודשו נתון זה.
הודעה מתאימה תתפרסם בילקוט הפרסומים.