תהליך החלפת סדרת השטרות

30/05/2000
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
תהליך החלפת סדרת השטרות
ממחלקת המטבע בבנק ישראל נמסר, כי מאז הנפקת סדרת השטרות החדשה במהלך 1999, הוציא בנק ישראל מהמחזור 107 מיליון שטרות מהסדרה הישנה, בשווי כספי כולל של 8.9 מיליארדי ש"ח, שהם 85 אחוזים מסך השטרות שהיו במחזור ערב הכנסת השטרות החדשים. באותה תקופה הזרים בנק ישראל למחזור 128 מיליון שטרות מהסדרה החדשה, בשווי כספי כולל של 10.7 מיליארדי ש"ח. זאת, לצורך החלפת השטרות הישנים ולצורך מתן מענה לגידול שחל במהלך התקופה בביקוש למזומנים.
בבנק ישראל מזכירים, כי עד ה- 1 ביולי ניתן להחליף את השטרות הישנים בסניפי בנק ישראל ובסניפי הבנקים. בתאריך זה יחדלו השטרות הישנים מלהיות הילך חוקי ולא ישמשו כמזומן וכאמצעי תשלום. לאחר ה- 1 ביולי 2000 ניתן יהיה להחליף את השטרות הישנים בסניפי בנק ישראל בירושלים ובתל-אביב ללא עמלה, וזאת עד סוף שנת 2005.
למידע נוסף בנושא זה ניתן לפנות למחלקת המטבע (טל': 02-6552857; פקס: 02-6552743) או ללשכת הדובר בבנק ישראל.