יתרות מט"ח לסוף מאי 2000

01/06/2000
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 2000, ב- 22,216 מיליוני דולר, עלייה של 1 מיליון דולר לעומת סוף החודש הקודם.
עלייה זו ביתרות מטבע חוץ נבעה מהוצאות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל, אשר קוזזו בעיקר ע"י הכנסות בנק ישראל מיתרות מטבע חוץ.