עלות האשראי הבנקאי הלא-צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות

עלות האשראי הבנקאי הלא – צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות בחודש אפריל 2000 היא 13.88 אחוזים
בנק ישראל מודיע היום, כי שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא-צמוד הניתן לציבור, לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, עמד בחודש אפריל על 13.88 אחוזים, לעומת 14.36 אחוזים בחודש הקודם.
כידוע, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993, המסדיר את מתן האשראי ב"שוק האפור", קובע בין השאר, כי העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה, תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא – צמוד שנותנים הבנקים לציבור. לצורך זה, נקבע בחוק, כי בנק ישראל יפרסם מדי חודש בחודשו נתון זה.
הודעה מתאימה תתפרסם בילקוט הפרסומים.