יתרות מט"ח לחודש יוני

02/07/2000
2/7/00
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יוני 22000 ב- 22,187 מיליוני דולר, עלייה של 10 מיליון דולר לעומת סוף החודש הקודם.
עלייה זו ביתרות נבעה מהכנסות בנק ישראל מהשקעת מיתרות מטבע חוץ אשר קוזזו ברובן ע"י הוצאות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל.