התוכנית המוניטרית לחודש ספטמבר 2000

התוכנית המוניטרית לחודש ספטמבר 2000
 
בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש ספטמבר 2000, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.2 נקודות האחוז.
בבנק ישראל מציינים, כי ההחלטה להפחית את הריבית הנומינלית לחודש ספטמבר  בשיעור זה עקבית עם תוואי האינפלציה החזוי עתה לטווחים של שנה עד חמש שנים קדימה – המצוי בין 2 ל- 2.5 אחוזים לשנה, שהיא עקבית עם יעדי האינפלציה שקבעה הממשל לשנים הבאות – ולכן תומכת גם בהשגת יעדיה האחרים של הממשלה, מבלי לסכן את השגת יעד האינפלציה. כידוע, הממשלה קבעה כי מדיניות הריבית תתמקד בהשגת יעד האינפלציה של 2.5 עד 3.5 אחוזים ב- 2001,  עד 3 אחוזים ב- 2002 ו- 1 עד 3 אחוזים – טווח המוגדר כיציבות מחירים – משנת 2003 ואילך. קביעת יעד אינפלציה במסגרת זו – מבלי שיהיה עוד צורך לשוב ולקבוע אותו מדי שנה – הטומנת בחובה מחויבות לשמירה על יציבות מחירים לאורך זמן, מסייעת רבות לחיזוק המסגרת בה פועלת מדיניות הריבית. מסגרת זו – בה מדיניות הריבית מתמקדת בהתכנסות האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים ושמירה עליה לאורך זמן, תוך מיזעור התנודות בריבית – תורמת להתבססותו והתמדתו של תהליך הצמיחה הנוכחי – צמיחה המובלת ע"י גידול ביצוא והנשענת, במידה רבה, על תנאי היציבות הכלכלית של המשק. בהקשר זה, בבנק ישראל מוסיפים, כי כלי הריבית לא יכול לשרת גם מטרות אחרות, כגון תוואי מסוים של שער חליפין או קביעתו ברמה מסוימת, אלא אם הן תוצר לוואי של יעד האינפלציה שקבעה הממשלה.
בבנק ישראל מזכירים, כי ההערכה לגבי התפתחות האינפלציה לטווחים של שנה ומעלה – במקביל לאופק ארוך הטווח של יעד האינפלציה – מתבססת על תחזיות שנערכו בבנק ישראל, על ציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון ועל תחזיות שונות של חזאים פרטיים במשק. לצורך זה, יש משמעות להערכת האינפלציה ל- 12 חודשים הבאים ומעלה ולא למדד מחירים בודד כלשהן – בין אם הוא נמוך או גבוה יחסית – או לתקופה אחרת קצרה משנה. כמו כן, אין משמעות לתנודות קצרות טווח בשער החליפין או בציפיות לאינפלציה, אלא אם יש בהן כדי לשנות את הערכת האינפלציה לאופק המדיניות – 12 חודשים ומעלה. בבנק ישראל מוסיפים, כי התפתחות אמצעי התשלום לאורך זמן, המשך ההתרחבות בפעילות הריאלית של המשק, תוך עלייה מהירה יחסית בשכר, וההתפתחויות בתחום התקציב בעתיד מהווים גם הם חלק מבסיס הערכה לגבי מדיניות הריבית, בהווה ובעתיד, להשגת יעד האינפלציה.
בבנק ישראל שבים ומציינים, כי עדיין קיימים סיכונים בתהליך ייצוב המחירים הנובעים, בין היתר, מהמשך הירידה בפערי הריביות בין הארץ לבין חו"ל – בעיקר בין הריבית השקלית לריבית הדולרית, על רקע פרמיות הסיכון ששוקי ההון בעולם מייחסים למשק הישראלי – והשלכותיה האפשריות על תנועות ההון ועל ניהול תיקי הנכסים וההתחייבויות של הציבור – ובמסגרת זו על השווקים הפיננסיים בארץ. בהקשר זה, מזכירים בבנק ישראל, כי הריבית הדולרית היא החלופה העיקרית לריבית השיקלית, לנוכח ההרכב המטבעי הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות במט"ח שבידי הציבור ושל תנועות ההון אל המשק וממנו.
השינויים בשערי ריבית של הבנקים בישראל ובארה"ב*
 
 
ישראל
 
ארה"ב
 
פער הריבית
 בין השקל
לדולר
 רמת הריבית בדצמבר 1998 (אחוזים במונחים שנתיים)
 
13.50
4.75
8.75
           
השינוי בריבית בשנת 1999 (בנקודות אחוז)
ינואר
0
0
8.75
פברואר
0
0
8.75
מארס
0.5-
0
8.25
אפריל
0.5-
0
7.75
מאי
0.5-
0
7.25
יוני
0
0.25
7
יולי
0
0
7
אוגוסט
0.5-
0.25
6.25
ספטמבר
0
0
6.25
אוקטובר
0
0
6.25
נובמבר
0
0.25
6
דצמבר
0.3-
0
5.7
            השינוי בריבית בשנת 2000 (בנקודות אחוז)
ינואר
0.5-
0
5.2
פברואר
0.4-
0.25
4.55
מארס
0.4-
0.25
3.9
אפריל
0.3-
0
3.6
מאי
0.3-
0.5
2.8
יוני
0
0
2.8
יולי
0
0
2.8
אוגוסט
0.2-
0
2.6
ספטמבר
0.2-
0
2.4
רמת הריבית בספטמבר 2000 (אחוזים במונחים שנתיים)
 
8.9
6.5**
2.4
 
*השוואת שערי הריבית מחייבת התייחסות גם לחיסכון הפיננסי של המשק הישראלי הנע עתה – ע"פ שוקי ההון בעולם – בין 1% ל-  1.8%
* ב- 3 באוקטובר אמורה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל  על מדיניות הריבית.  ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 6.5%.