התוכנית המוניטרית לחודש אוקטובר 2000

25.9.00
התוכנית המוניטרית לחודש אוקטובר 2000
 
בנק ישראל הודיע היום על תוכניתו המוניטרית לחודש אוקטובר 2000, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.3 נקודות האחוז.
בבנק ישראל מציינים, כי ההחלטה להפחית את הריבית הנומינלית לחודש אוקטובר בשיעור זה עקבית עם השגת יעדי האינפלציה שקבעה הממשלה לשנים הבאות ולכן גם תומכת בהשגת יעדיה האחרים של הממשלה, מבלי לסכן את השגת יעדי האינפלציה. כידוע, הממשלה קבעה, כי מדיניות הריבית תתמקד בהשגת יעד האינפלציה של 2.5 עד 3.5 אחוזים ב-2001, 2 עד 3 אחוזים ב- 2002, ו- 1 עד 3 אחוזים – טווח המוגדר כיציבות מחירים – משנת 2003 ואילך. קביעת יעד אינפלציה במסגרת רב-שנתית זו, המבטאת מחויבות לשמירה על יציבות מחירים לאורך זמן, מסייעת למדיניות הריבית במשימתה להביא להתכנסות האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים ושמירה עליה – תוך מזעור התנודות בריבית – ולהתבססותו והתמדתו של תהליך הצמיחה הנוכחי – המובל ע"י גידול ביצוא והנשען, במידה רבה, על תנאי היציבות הכלכלית של המשק. בהקשר זה, בבנק ישראל חוזרים ומדגישים, כי כלי הריבית לא יכול לשרת גם מטרות כמו השגת תוואי מסוים של שער חליפין או קביעתו ברמה מסוימת, אלא אם הן תוצר לוואי של יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. בהקשר זה, ראוי לחזור ולהזכיר, כי תנודות בשער החליפין יכולות, לעיתים, להיות משמעותיות בשל נסיבות חיצוניות, ואפשרות זו צריכה להילקח בחשבון הן ע"י קובעי המדיניות והן ע"י הפעילים בשוק ההון. 
בבנק ישראל מזכירים, כי ההערכה לגבי תוואי האינפלציה לטווחים של שנה ומעלה – הנע היום בין 2 ל- 3 אחוזים בקירוב – על רקע האופק ארוך הטווח של יעד האינפלציה, מתבססת, כמדי חודש, על תחזיות שנערכו בבנק ישראל, על ציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון ועל תחזיות שונות של חזאים פרטיים במשק. לצורך זה, יש משמעות להערכת האינפלציה ל- 12 חודשים הבאים ומעלה ולא למדד מחירים בודד כלשהו – בין אם הוא נמוך או גבוה יחסית – או לתקופה אחרת קצרה משנה (כגון ארבעת החודשים שנותרו עד סוף השנה הקלנדרית הנוכחית). כמו כן, אין משמעות לתנודות קצרות טווח בשער החליפין או בציפיות לאינפלציה, אלא אם יש בהן כדי לשנות את הערכת האינפלציה לאופק המדיניות – 12 חודשים קדימה ומעלה. בבנק ישראל מוסיפים, כי התפתחות אמצעי התשלום לאורך זמן, ההתפתחות בפעילות הריאלית של המשק, תוך עלייה מהירה יחסית בשכר, וההתפתחויות בתחום התקציב מהווים גם הם חלק מבסיס ההערכה לגבי מדיניות הריבית, בהווה ובעתיד, להשגת יעד האינפלציה.
השינויים בשערי ריבית של הבנקים המרכזיים בישראל ובארה"ב
 
 
ישראל
 
ארה"ב
פער הריבית
בין השקל
 לדולר*
רמת הריבית בדצמבר 1998 (אחוזים במונחים שנתיים)
 
13.50
4.75
8.75
השינוי בריבית בשנת 1999 (בנקודות אחוז)
ינואר
0
0
8.75
פברואר
0
0
8.75
מארס
0.5-
0
8.25
אפריל
0.5-
0
7.75
מאי
0.5-
0
7.25
יוני
0
0.25
7
יולי
0
0
7
אוגוסט
0.5-
0.25
6.25
ספטמבר
0
0
6.25
אוקטובר
0
0
6.25
נובמבר
0
0.25
6
דצמבר
0.3-
0
5.7
השינוי בריבית בשנת 2000(בנקודות אחוז)
ינואר
0.5-
0
5.2
פברואר
0.4-
0.25
4.55
מארס
0.4-
0.25
3.9
אפריל
0.3-
0
3.6
מאי
0.3-
0.5
2.8
יוני
0
0
2.8
יולי
0
0
2.8
אוגוסט
0.2-
0
2.6
ספטמבר
0.2-
 
2.4
אוקטובר
0.3-
 
2.1
רמת הריבית באוקטובר 2000 (במונחים שנתיים
 
8.6
6.5**
2.1
*השוואת פערי הריבית מחייבת התייחסות גם לסיכון הפיננסי של המשק הישראלי הנע עתה – עפ"י שוקי ההון בעולם – בין 0.8% ל- 1.9%.
** ב- 3 באוקטובר אמורה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 6.5%.