גב' עירית מנדלסון, מנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, הודיעה כי תסיים את תפקידה בתום שמונה שנים

מנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה (חות"ם), גב' עירית מנדלסון, ביקשה מנגיד בנק ישראל לסיים את תפקידה כחברת הנהלת הבנק ומנהלת המחלקה בסוף חודש מרץ 2020, בתום שמונה שנים בתפקיד.

גב' עירית מנדלסון מונתה להקים ולנהל את מחלקת חות"ם בשנת 2012. תחת ניהולה הונחה התשתית להובלת מהפיכה בתחום התשלומים בישראל, וננקטו צעדים לקידום  התחרות, היעילות, החדשנות והנוחות בשימוש באמצעי התשלום לטובת כלל הציבור והגופים במשק, תוך חיזוק היציבות של תשתיות התשלומים והסליקה.

מנדלסון עמדה בראש ועדה בין משרדית לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים שפרסמה דו"ח מסכם בשנת 2017, משמשת חברה בוועדת היישום של החוק לקידום התחרות, ומשמשת חברה בוועדה ליציבות פיננסית. בתקופת כהונתה קודמו הפיקוח והאסדרה על מערכות ושרותי התשלום, הוחל פיקוח על מס"ב ושב"א, קודמו וייושמו חוקים המאסדרים הגנות צרכניות, רישוי ופיקוח על שירותי תשלום, סליקה אלקטרונית של צ'קים ואסדרת ההסבות בצ'קים במסגרת חוק המזומן.

בנוסף, הובילה מנדלסון הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות, ניתוח מידע, שיפור בקרות וייעול תהליכים במערכות התשלומים והמסלקות המופעלות בבנק ישראל, בשרותי הבנקאות של בנק ישראל לממשלה, והדו"חות הכספיים של בנק ישראל.

גב' עירית מנדלסון: "אני מבקשת להודות לנגידים פרופ' אמיר ירון, פרופ' קרנית פלוג, פרופ' סטנלי פישר ולמנכ"ל הבנק מר חזי כאלו, על ההזדמנות שנתנו לי לקדם את תחום התשלומים בישראל, ולקחת חלק במגוון רב של תפקידי הבנק בתקופה חשובה זו. תודה מיוחדת לצוות מחלקת חות"ם, לחברי הנהלת הבנק, ולכל שותפי לעשייה בבנק ישראל ומחוצה לו. אני מסיימת שמונה שנים בתפקיד בהרגשת סיפוק רב, ומודה על האמון שניתן בי להוביל עשייה משמעותית לטובת המשק הישראלי".

מנכ"ל בנק ישראל, מר חזי כאלו: "עירית הייתה מופקדת על תחומי פעילות רבים ומגוונים שנמצאים בתשתית הפעילות של בנק ישראל בפרט והמשק הישראלי בכלל. מערך התשלומים במשק, שירותי הבנקאות של בנק ישראל לממשלה ולמערכת הבנקאית, ומערכות החשבות והבקרה בבנק ישראל עצמו קודמו בתקופתה במידה משמעותית והתאימו את הבנק לאתגרים של המשק הפיננסי המודרני. אני מודה לעירית על המקצועיות, שיתוף הפעולה, והמסירות בכל תחום בו עסקה".

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: התחומים שעירית אחראית עליהם בבנק ישראל הם חשובים ביותר. מערכות התשלומים ושירותי הבנקאות לממשלה ולבנקים הם צומת קריטי לתפקוד חלק של המערכות הפיננסיות במשק הישראלי. בדרכה השקטה עירית ניהלה את המחלקה תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים בינלאומיים, תשומת לב לכל הפרטים הקטנים, וראייה צופה פני עתיד. אני מודה לעירית על עשרות שנות עבודתה המסורה בבנק ישראל ומאחל לה הצלחה בהמשך דרכה". ​