כנס בינלאומי של בנק ישראל בנושא התערבות בשוק מטבע החוץ התקיים בשיתוף הבנק המרכזי השוויצרי (SNB) וה-CEPR

  •  כנס בינלאומי של בנק ישראל בשיתוף הבנק המרכזי השוויצרי (SNB) וה-CEPR שכותרתו "האם ההתערבות בשוק מטבע החוץ היא מדיניות קונבנציונאלית" התקיים בירושלים ב 7-8 לדצמבר.
  • בכנס הוצגו עבודות מחקר שנערכו על ידי חוקרים ממדינות שונות בעולם המשמשים בתפקידים שונים באקדמיה, בבנקים מרכזיים (וביניהם בנק ישראל) וכן ובמוסדות בינלאומיים נוספים. בנוסף, התקיימה הרצאת אורח של הכלכלן הראשי של קרן המטבע הבינלאומית פרופ' מוריס אובסטפלד וכן התקיים פאנל מקצועי שעסק בכלי המדיניות המוניטרית בו השתתפו נציגים מבנקים מרכזיים.


הכנס הבינלאומי של בנק ישראל בשיתוף הבנק המרכזי השוויצרי (SNB) וארגון ה-CEPR (המרכז למחקר מדיניות כלכלית) שכותרתו "האם ההתערבות של בנקים מרכזיים בשוק מטבע החוץ הינה כלי קונבנציונאלי" התקיים בירושלים בימים חמישי ושישי ה- 7-8 לדצמבר, בהשתתפות חוקרים מהעולם וביניהם אנשי אקדמיה, בנקים מרכזיים, מוסדות בינלאומיים וכן נציגים מבנק ישראל.

בדברי הפתיחה שלה בכנס, אמרה נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, שבנק ישראל מתערב בשוק מטבע החוץ על מנת למנוע, ככל שניתן, את ההשפעות השליליות הלא-רצויות על היצוא, באמצעות מיתון של ייסוף היתר בשער החליפין. הנגידה הדגישה כי  המדיניות גמישה מספיק על מנת לאפשר לגורמים הבסיסיים בכלכלה לבוא בכל זאת לידי ביטוי, דבר שהתבטא בייסוף מצטבר של כ-20 אחוזים בשער החליפין מאז ראשית שנת 2009.

כלכלנים מהבנק המרכזי של שוויץ ומבנק ישראל, מקרן המטבע וכן מאוניברסיטאות מובילות בעולם, הציגו ודנו במחקרים שעסקו בהיבטים תאורטיים ואמפיריים של התערבות  בנקים מרכזיים בשוק מטבע החוץ ובמדיניות שער החליפין.

פרופ' מוריס אובסטפלד, הכלכלן הראשי של קרן המטבע הבינלאומית, נשא הרצאה בכנס שבה סקר את הדילמות המרכזיות של המדיניות בהתחשב במתח שקיים בין המטרות הבסיסיות של המדיניות המונטרית – יציבות מקרו-כלכלית לבין שיקולי יציבות פיננסית.

בסיומו של היום הראשון בכנס התקיים פאנל מקצועי בהנחיית מר אנדרו פילרדו מה-BIS, בו השתתפו נציגים מהבנקים המרכזיים של צ'כיה, דנמרק, איסלנד וישראל - כולן מדינות המהוות משקים קטנים ופתוחים, בעלות מאפיינים שונים של מדיניות בשוק המט"ח.

פרופ' אלכס צוקרמן, לשעבר חבר בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, נשא דברים בכנס וסקר את המאפיינים הדומים והשונים במדיניות ההתערבות בשוק המט"ח של ישראל ושל שוויץ.

 

ניתן למצוא את העבודות שהוצגו באתר בנק ישראל בכתובת:

https://www.boi.org.il/en/Research/ConferencesAndSeminars/Pages/december2017.aspx