הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת

 

 

לדיווח המלא על העמלות

למסמך בנושא ביטול עמלת דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ

 

 

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, הגיש היום, יום ג' 1.1.2013, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית הראשונה של 2012.
 
כמו כן, נכנס היום לתוקפו התיקון לכללי הבנקאות בנושא עמלות, במסגרתו בוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ (ראה מסמך מצורף בנושא), בוטלו דמי ניהול בגין קרנות כספיות, הוטלו מגבלות על עמלות הבנקים בגין פעולות  בניירות ערך, ובוטלו עמלות נוספות למשקי בית ולעסקים קטנים. מטרת תיקון זה הנה להגביר את התחרות על החיסכון לטווח קצר של משקי הבית, וכן להגביר את השקיפות וההוגנות בנוגע לעלות שירותים בנקאיים, לרבות בפעילות בניירות ערך.

 

 

 

דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "הגברת השקיפות בעלות השירותים הבנקאיים וצמצום פערי המידע בין הבנקים לבין לקוחותיהם יביאו להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. הבנה של הלקוח לגבי השירות שניתן לו ועלותו תבטיח הוגנות מלאה ביחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. על מנת לסייע לאזרחים בנושא, העלה הפיקוח על הבנקים לאתר האינטרנט של בנק ישראל חומרי הסברה רבים על נושא העמלות, דרכים לחישובן ועצות להתנהלות נבונה ומושכלת במטרה לחסוך תשלום על עמלות מיותרות. הפיקוח על הבנקים ימשיך לפעול על מנת לצמצם את פערי המידע במערכת הבנקאית, ויסדיר עמלות מקום שיימצא "כשל שוק".

עיקרי הדוח:
  • במחצית הראשונה של שנת 2012, העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית במערכת הבנקאית[1], על פי פרופיל פעילות אחיד[2], הסתכמה בכ-14.5 ₪, ירידה של כ-2.4% בהשוואה לשנת 2011 (ירידה של 3.6% במונחים ריאליים).

       השוואה על-פי פרופיל הפעילות האחיד בחשבון עובר ושב (פעולות על ידי פקיד ובערוץ ישיר)     מעלה כי קיימת שונות גבוהה בין הבנקים:
 

 

 

  
  • בכלל המערכת הבנקאית, בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי מיתר הבנקים (עלות חודשית של 6.3 ש"ח), ולעומתו הבנקים: מרכנתיל וערבי ישראלי הם היקרים ביותר (עלות חודשית של 21.8 ו-19.9 ש"ח, בהתאמה).
  • מבין חמשת הבנקים הגדולים, בנק הפועלים הוא הזול ביותר (עלות חודשית של 12.1 ש"ח), ולעומתו בנק דיסקונט הוא היקר ביותר (עלות חודשית של 16.7 ש"ח).
  • במחצית הראשונה של שנת 2012, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים של משקי בית במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-14 ₪, ירידה של כ-4.7% בהשוואה לשנת 2011 (ירידה של 5.9%  במונחים ריאליים).
בהשוואה בין הבנקים:
  • בכלל המערכת הבנקאית, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון בבנק יהב היא הזולה ביותר (2.8 ₪) ובבנק פאג"י היא היקרה ביותר (28.3 ₪).
  • מבין חמשת הבנקים הגדולים, ההוצאה החודשית הממוצעת לחשבון הזולה ביותר נמצאה בבנק הפועלים (13.6 ₪), והיקרה ביותר - בבנק הבינלאומי (17 ₪).

 
  • במחצית הראשונה של שנת 2012, ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של החזקת כרטיס אשראי מסוג מקומי, בינלאומי וזהב –במערכת הבנקאית, הסתכמה בכ-6.9 ₪, עלייה של כ-2.2% בהשוואה לשנת 2011 (עלייה של כ- 1%  במונחים ריאליים).
 
שונות גבוהה נרשמה גם ביחס לעמלה בפועל בגין החזקת כרטיס אשראי: בעלות החודשית הממוצעת לכרטיס בגין כרטיסים מסוג מקומי, בינלאומי וזהב – ישראכרט היא הזולה ביותר (4.5 ש"ח) , ואילו כ.א.ל. היא היקרה ביותר, ובאופן משמעותי (כ-10 ש"ח).
 
בנק ישראל מזמין את הציבור לבדוק ולהשוות את התנאים המוצעים בבנקים השונים, ומעמיד לרשות הצרכנים כלים מגוונים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון, מחשבונים וטבלאות השוואה: לחץ כאן


[1] למעט בנק ירושלים ויובנק.
[2] פרופיל פעילות חודשית של חשבון משק בית פעיל, מתבסס על 10 פעולות בערוץ ישיר ו-0.7 פעולות על ידי פקיד, ללא השלמה לעמלה מינימאלית, שכן יש לקוחות רבים הפטורים מעמלה זו.