העלויות והמרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות בחודש דצמבר 2000