יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2001

04/02/2001