תיקוני הוראות בתחומי חברות כרטיסי האשראי חלוקת רווחים ופתיחת סניפים