יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2001

01/07/2001