העלויות והמרווחים של האשראי השקלי הלא - צמוד במערכת הבנקאות -מאי 2001