התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש יוני 2001