מחקר חדש: קביעת מחירים בישראל – בחינה אמפירית באמצעות נתוני מיקרו

 למחקר המלא (באנגלית) הקישו כאן 

הודעה לעיתונות קביעת מחירים בישראל.docלהודעה זו בקובץ Word

 

·        במחקר שעשה שימוש בבסיס נתונים רחב היקף המשמש לחישוב מדד המחירים לצרכן, נמצא שמשך הזמן הממוצע בין שינויי מחירים של מוצרים ושירותים שונים בישראל הוא בין 6 ל-9 חודשים.

·        בשליש מהמקרים בהם משתנה מחיר של מוצר או שירות מדובר בירידות מחירים, שגודלן הממוצע הוא כ-10 אחוזים, בדומה לגודל הממוצע של העלאות המחירים. בסך הכל, הגודל הממוצע של שינויי המחירים הוא 3.5 אחוזים.

·        שינויים בשיעור המע"מ משפיעים על גודל השינוי במחיר רק עבור מוצרים שמחיריהם משתנים באופן תדיר.

·        משך הזמן בין שינויי מחיר של מוצרי מזון ברשתות השיווק הוא כמחצית מאשר בחנויות מכולת – 5 חודשים לעומת 10  חודשים.

 

במחקר משותף שערכו דורון סייג מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וסיגל ריבון מבנק ישראל, נמצא שהמחירים של מוצרים ושירותים הכלולים במדד המחירים לצרכן משתנים בממוצע כל 6 עד 9 חודשים.
המחקר בחן את התנהגות המחירים המרכיבים את מדד המחירים לצרכן באמצעות בסיס נתונים, שכלל יותר מ-3 מיליון תצפיות ומשמש לחישוב מדד המחירים לצרכן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השימוש בנתונים אלו איפשר לבחון באופן פרטני את משך הזמן בין עדכוני מחירים, גודל השינוי במחירים של מוצרים ושירותים שונים, ואת הגורמים המשפיעים עליהם. נמצא שיש שוני גדול בהתנהגות המחירים של מוצרים ושירותים שונים. בעוד משך הזמן הממוצע בין שינויי מחירים של שירותים, בתוכם בריאות וחינוך, הוא כ-16 חודשים, מחירי מוצרים אחרים משתנים כל כ-8 חודשים, ובפרט, מחיריהם של מוצרי האנרגיה, משתנים כל כ-3 חודשים.

 

הגודל הממוצע של שינויי מחירים הוא כ-3.5 אחוזים, אולם הוא משקף שינוי ממוצע של כ-10 אחוזים בעליות מחירים, המהוות כשני שלישים משינויי המחירים, וירידה ממוצעת של כ-10 כאשר מחירים יורדים.

 

עוד נמצא כי בכל חודש משתנה בממוצע כחמישית ממחירי המוצרים. שיעור זה קטן במקצת כאשר האינפלציה נמוכה יותר.

 

למרות ששינויים בשיעור המע"מ מקצרים את משך הזמן בין שינויי מחירים ההשפעה על גודל השינוי במחיר נמצאה רק במוצרים שמחיריהם משתנים באופן תדיר.

 

נמצא כי לסביבת האינפלציה השפעה על התנהגות המחירים. באינפלציה נמוכה יותר משך הזמן בין שינויי מחיר מתארך וגודל העדכון של המחיר קטן. לציפיות לאינפלציה נמצאה השפעה חזקה יותר מאשר לאינפלציה בפועל; שונות גדולה יותר באינפלציה על פני זמן מקצרת את משך הזמן בין עדכוני מחירים.
ממצא מעניין נוסף הנו שמשך הזמן הממוצע בין עדכוני מחיר של מוצרי מזון ברשתות השיווק הוא כ-5 חודשים, בעוד בחנויות המכולת הוא כ-10 חודשים.
 
p01072013.PNG