העלויות והמרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות בחודש יוני 2001