התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש יולי 2001