התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש אוגוסט 2001