יתרות מטבע חוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2001

03/10/2001