חוברת הסבר חדשה בבנק ישראל על המדיניות המוניטרית

    חוברת הסבר חדשה בבנק ישראל על המדיניות המוניטרית:     
                        "המדיניות המוניטרית בישראל בעידן יעדי אינפלציה – עקרונות ויישום"
* בנק ישראל פרסם חוברת המתארת את עקרונותיה של המדיניות המוניטרית שבנק ישראל נוקט בעידן יעדי האינפלציה – מ- 1992 ועד היום.                                                                    * החוברת מדגישה את התפיסה הרעיונית שמאחורי מדיניות יעדי אינפלציה, והיא עוסקת בסוגיות רבות הקשורות למדיניות המוניטרית, ובהם המדיניות התקציבית ומשטר שער החליפין.                                                                                                                          * בחוברת מוסבר תהליך קבלת ההחלטות בסוגיית הריבית, וכן המשתנים הכלכליים בהם משתמש הבנק להערכת התמונה הכלכלית של המשק בכל חודש.                                                * החוברת מיועדת לציבור הרחב כחלק משקיפותה של המדיניות המוניטרית, ולכן היא כתובה באופן שניתן להבין אותה בקלות יחסית.
בנק ישראל פרסם היום חוברת המתארת את עקרונותיה של המדיניות המוניטרית שבנק ישראל נוקט בעידן יעדי האינפלציה- מ- 1992 ואילך. חוברת זו עוסקת בסוגיות רבות הקשורות למדיניות המוניטרית, כגון: מהן מטרות המדיניות הכלכלית, ומה תפקידן של המדיניות הפיסקלית והמדיניות המוניטרית בהשגתן ומה הקשר ביניהן? מהם נזקי האינפלציה? מה החשיבות של קביעת יעד לאינפלציה? כיצד יציבות מחירים מעודדת צמיחה? מהי ההשפעה של המדיניות הכלכלית בארץ על יחסינו הכלכליים עם העולם? מה הקשר בין מדיניות שער החליפין לבין המדיניות המוניטרית? מהו מחיר הדיסאינפלציה? וחשיבות הליברליזציה במדיניות זו.
סוגיות אלו נידונות הן מנקודת מבט של התפיסה הרעיונית של המדיניות –בחלק הראשון, ובדרך היישום של מדיניות זו – בחלק השני של החוברת. הרעיון מאחורי החוברת הוא להסביר לציבור רחב ככל האפשר, ולא רק לציבור הכלכלנים, את המדיניות הכלכלית העומדת מאחורי התפיסה של יעדי אינפלציה. אחד מהיסודות לתפיסה זו היא אמינותה של המדיניות, ואחד המרכיבים הבונים את האמינות היא שקיפות המדיניות המוניטרית, כלומר שהמדיניות תהיה מובנת לציבור. בכך מושגת למידה הדדית: הציבור קורא ומבין את המסרים של מדיניות בנק ישראל, והבנה טובה יותר של הציבור מקלה על ביצוע המדיניות המוניטרית.
כותב החוברת, הכלכלן ויצמן נגר מהמחלקה המוניטרית מסביר, כי חלק משקיפות זו מתבטאת גם בדוחות התקופתיים שמפרסם בנק ישראל, כגון דוחות האינפלציה. אולם בדוחות התקופתיים הניתוח מתמקד באירועים ובהסבר המדיניות הננקטת בתקופה המסוימת הנידונה בדוח, וכן בשפה מקצועית שמובנת מטבע הדברים לציבור מצומצם יותר. לעומת זאת, חוברת זו מסבירה את המעטפת, כלומר את הראייה הרחבה של המדיניות המוניטרית ואת מכלול הסוגיות הכלכליות הרבות הקשורות והמשפיעים על מדיניות זו. ראייה רחבה זו מתבטאת גם בהסבר סוגיות רבות שנלוו למדיניות במהלך שנות התשעים. בנוסף לכך, בחלקה השני של החוברת העוסקת בדרך יישום המדיניות מסביר הכותב את תהליך קבלת ההחלטה בנושא הריבית ואת המשתנים הכלכליים שעל פיהם קובע בנק ישראל את הריבית בכל חודש. החוברת מהווה גם חומר רקע להבנה טובה יותר של דוחות בנק ישראל.
במחלקה המוניטרית מציינים כי ייעוד החוברת לציבור רחב יותר, הכתיבו כתיבה בשפה קלה יחסית והושם גם בה דגש על הסבר של מושגים כלכליים שונים שאינם מובנים מאליהם.
בבנק ישראל מציינים עוד כי מקובל במדינות רבות לפרסם חוברות בסגנון זה. הרעיון שמאחורי חוברת כזו – הצורך בשקיפות ובהסבר המדיניות לציבור רחב – דומה בכולן, אך קיים שוני באופן הצגת הדברים ויש אף דוגמה לחוברת שהדגש בהצגה הוא ציורי, ולא מילולי. בחוברת זו, המציגה ומסבירה את המדיניות בישראל, הצגת הדברים היא מילולית, ונלווים אליה גם כמה איורים ודיאגרמות.