התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש ספטמבר 2001