התפתחות נפח המסחר במטבע חוץ, מול התפתחות שער החליפין מאז יוני 2000

28/10/2001