יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2001

04/11/2001