יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2001

02/12/2001
2.12.01
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2001
 
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 2001 ב- 23,060 מיליוני
דולר, ירידה של 970 מיליוני דולר לעומת סוף החודש הקודם.
 
ירידה זו ביתרות נובעת בעיקרה ממשיכות הממשלה למימון פעולותיה והחזרי חובות במטבע חוץ
ומהפרשי שערים ושיערוך נכסים.
 
       יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מליוני דולרים
 
8,309
95 - דצמבר
11,575
96 - דצמבר
20,332
97 - דצמבר
22,674
98 - דצמבר
22,515
99 - דצמבר
 
 
22,001
2000 - ינואר
21,975
 פברואר – 2000
22,677
2000 - מרץ 
22,201
2000 - אפריל 
22,177
2000 - מאי 
22,186
2000 - יוני 
22,069
2000 - יולי 
22,076
2000 - אוגוסט 
22,075
2000 - ספטמבר 
21,877
2000 - אוקטובר 
21,757
2000 - נובמבר
23,164
2000 - דצמבר
 
 
23,753
2001 - ינואר
23,515
 פברואר – 2001
23,837
2001 - מרץ 
23,419
2001 - אפריל 
23,106
2001 - מאי 
23,072
2001 - יוני 
23,426
2001 - יולי 
23,765
2001 - אוגוסט 
24,477
2001 - ספטמבר 
24,030
2001 - אוקטובר 
23,060
2001נובמבר