שינויים בתכנית המוניטרית של בנק ישראל - דצמבר 2001 וינואר 2002