הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות עיקריות בחודש נובמבר 2001

26/12/2001