בנק ישראל ערך תרגיל לאומי של מערכת המטבע להיערכות לתרחיש רעידת אדמה

02/03/2021
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
 

בתאריכים 22-23.02.2021 קיימה מחלקת המטבע בבנק ישראל תרגיל חירום ארצי רחב היקף בהשתתפות כלל הגורמים במערכת המטבע הקשורים באספקת מזומנים לציבור בשגרה ובחירום, ביניהם: תאגידים בנקאיים, מרכזי מזומנים, חברות בלדרות מאובטחת, חברות ATM פרטיות ובנק הדואר. התרגיל התקיים בשיתוף, משטרת ישראל, פיקוד העורף, משרד התקשורת והוועדה הבינמשרדית לרעידות אדמה ברח"ל. התרגיל, שבו השתתפו מאות מתורגלים מהגופים השונים, הינו חלק מתהליך רב שנתי שוטף של מוכנות לחירום המתקיים בבנק ישראל בכלל ובמחלקת המטבע בפרט.

 

התרגיל בחן את התמודדות מערכת המטבע עם אתגרים מגוונים כתוצאה מתרחיש של רעידת אדמה הרסנית בישראל שבעקבותיה חל גידול משמעותי בביקוש למזומן על ידי הציבור, לנוכח היקף הפגיעה בתשתיות– הפסקות חשמל, קריסת תקשורת, קריסת מבנים, חסימת צירים, קריסת מערכות תשלומים אלקטרוניות וכדומה; ולאור הצורך של הציבור במצבי חירום באמצעי תשלום זמין, בטוח וסופי ובהרגשת ביטחון אישי וכלכלי.

 

התרגיל התמקד בתהליך יצירת תמונת המצב הלאומית של מערכת המטבע ותרגל בעשרות תרגילי שטח בשיתוף עם משטרת ישראל ופיקוד העורף, את תהליך אספקת המזומנים בחירום משלב הנפקת המזומנים ועד להפצת המזומנים לציבור בסניפי הבנקים ובמכשירים האוטומטיים. בנוסף, תורגלו שיתופי פעולה בין הגורמים השונים במערכת המטבע ולמול משטרת ישראל, שהפעילה חדר מצב למתן מענה ברמה הארצית, המחוזית והעירונית. בין הנושאים שתורגלו בתרגיל:

·         התמודדות עם קריסת תשתיות חשמל, תקשורת וכן עם פגיעות במבני מרכזי המזומנים, סניפי בנקים ופגיעה במכשירי משיכה והפקדה אוטומטיים של המערכת הבנקאית ומפעילי מכשירי משיכה אוטומטיים פרטיים.

·         קריסת מערכות תשלומים מבוססות חשמל ותקשורת ומענה לביקוש מוגבר למזומנים בכל רחבי הארץ תוך הפעלת סניפי חירום, סניפים חליפיים וסניפים ניידים של המערכת הבנקאית.

·         טיפול בהיבטי סדר ציבורי, הפרות סדר ואירועי אלימות, התגודדויות ונדידת אוכלוסייה וכן פתיחת צירי תנועה לשינוע מזומנים לאזורי האסון על ידי משטרת ישראל.

·         התמודדות עם הפן התקשורתי וההסברתי של אירוע חירום לאומי, מתן מענה תקשורתי והסברתי לפניות אזרחים ואמצעי התקשורת לצורך הרגעת תחושת הבהלה הציבורית סביב הביקוש למזומן.

·         גיבוש תמונת מצב במערכת המטבע להנהלת הבנק ולבכירי המערכת בנקאית, באמצעות חדר מצב של מחלקת המטבע ובשיתוף גורמים נוספים בבנק ישראל, במערכת המטבע, ברח"ל, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

 

 

מנכ"לית בנק ישראל, גב' שולמית גרי: "בנק ישראל רואה חשיבות עליונה לנושא ההמשכיות העסקית ולהבטחת מתן שירותים חיוניים שלו ושל המערכת הבנקאית כולה לציבור במצבי חירום ואסון. הבטחת רציפות אספקת המטבע לבנקים ולציבור בעת חירום היא קריטית וזאת לנוכח התרומה של הדבר לחוסן הלאומי ולהבטחת תחושת הביטחון האישי של הציבור. היערכות הגופים המשתתפים ושיתוף הפעולה היו ראויים לציון ותרגיל מורכב זה אפשר לבנק ישראל, למערכת הבנקאית כולה ולכל הגופים שהיו מעורבים בו לתרגל, ללמוד ולהפיק לקחים ותרם רבות למוכנותם  לתרחישי חירום ככל שיהיו בעתיד".

​​