הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת