שינויים מבניים בבנק ישראל

שינויים אירגוניים בבנק ישראל
 
מבנק ישראל נמסר על שינויים אירגוניים, שייכנסו לתוקף היום, ומטרתם, בין היתר, להתאים את מבנה הבנק לשינויים בשווקים הפיננסיים.
במסגרת זו ירוכזו מכלול הנושאים של התחום המוניטרי בידי ד"ר מאיר סוקולר, שימונה למנהל בכיר, ולאחריותו יתווספו מחלקת מטבע-חוץ ומחלקת הפיקוח על מטבע חוץ, זאת בנוסף למחלקה המוניטרית ולמינהל מלוות המדינה, אותן הוא מנהל כיום.
במקביל ימונה מר בארי טאף כמנהל קבוע של מחלקת מטבע-חוץ וחבר הנהלת הבנק. ד"ר עקיבא אופנבכר ישמש כממלא מקום למנהל המחלקה המוניטרית.
בבנק ישראל מוסיפים כי, כהשלמה לשינויים שנערכו בשנה האחרונה, ימונה מר אפרים גרוס כמנהל בכיר וימשיך להיות אחראי על מחלקת טכנולוגיית המידע ועל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, ומר צבי תדמור ימונה כמנהל קבוע של מחלקת משאבי אנוש ומינהל וחבר הנהלת הבנק.
עוד מזכירים בבנק ישראל, כי ביולי 2001 אוחד הטיפול בהיבטים השונים של היציבות הפיננסית תחת אחראיותו של המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל. כזכור, בנוסף למחלקת הפיקוח על הבנקים, נכללים בתחום זה חשבות הבנק - המטפלת במערכת התשלומים והסליקה, מחלקת המטבע - המספקת שטרי כסף ומעות בהתאם לצרכי המשק, וצוות מיוחד השוקד על הכנת תכנית עבודה עתידית של הבנק בתחום היציבות הפיננסית.
בבנק ישראל מסבירים, כי השינויים המבניים נועדו להתאים את מבנה הבנק לסביבה הפיננסית החדשה, בעקבות תהליכי הליברליזציה והגלובליזציה של השווקים הפיננסיים בישראל ובעולם.