הפקדת כספים בבנק בו לקוח אינו מנהל חשבון - בשיטת מערכת סגורה

הפקדת כספים בבנק בו לקוח אינו מנהל חשבון - בשיטת מערכת סגורה
 
המפקח על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר יצחק טל, פרסם היום הוראה חדשה המאפשרת לחוסכים הפקדת כספים ב"מערכת סגורה" אשר אמורה להגביר את התחרות בין הבנקים על פיקדונות הציבור.
על פי ההוראה החדשה, לקוח יוכל להפקיד כספים גם בבנק בו לא מנוהלת פעילותו השוטפת, מבלי להיכנס לסניף וללא צורך בפתיחת חשבון עו"ש, בבנק בו הוא מפקיד כספים בשיטה זו. זאת בתנאי שמתקיימים תנאים המבטיחים החזרת הכספים בתום תקופת הפיקדון לחשבון העו"ש ממנו נמשכו, ללא כל הוראה נוספת מצד המפקיד.
ההוראה מאפשרת העברת הכספים מחשבון הלקוח לפיקדון במערכת הסגורה באמצעות שרותי בנקאות בתקשורת, מכשירים אוטומטיים, טלפון סלולרי או אף בדרך של הפקדת שיק, תוך ציון פרטים אשר יאפשרו לוודא כי בעל הפקדון הוא גם הבעלים של חשבון העו"ש ממנו נמשכו הכספים. בפיקוח על הבנקים מבהירים כי בפעילות זו הכספים יוצאים מחשבון שנפתח על פי כללי הזיהוי הרגילים וחוזרים לחשבון זה, ובכך נמנע הצורך לחזור על תהליך פתיחת החשבון גם בבנק אחר.
נקבע כי הפקדות באמצעות מכשירי בנק אוטומטיים יוגבלו לגובה הסכום המירבי הנהוג במשיכות מזומן ממכשירים אלו. עם זאת תימשך הבדיקה לאפשרות ביצוע פעולות בסכומים גבוהים יותר מהסכום המירבי, לרבות ההסדרים הבין בנקאיים הנדרשים לשם כך. העמלות הבין-בנקאיות הקשורות לביצוע הפקדת כספים בפקדונות מסוג זה לא יעלו על העמלות הנהוגות בפעולות באמצעות מכשירים אלקטרוניים.
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי הוראה זו מתאפשרת עקב ההתקדמות הטכנולוגית בעולם בנושאי התקשורת והמחשבים והעובדה כי סניפי התאגידים הבנקאיים אינם מהווים עוד מוקד בלעדי לפעילות הלקוחות.
ההוראה המהווה צעד נוסף במסגרת המאמצים להגברת התחרות בכל הנוגע להפקדות ולחסכונות של משקי בית ומתן אפשרות ללקוח לקבל את התנאים הטובים ביותר להפקדותיו גם אם הם ניתנים בבנק אחר, בו אין לאותו לקוח חשבון עו"ש.
ההוראה תיכנס לתוקף החל מ-1.4.02.