התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש דצמבר 2001