התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש ינואר 2002