הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות בחודש האחרון