התפתחות אמצעי תשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש פברואר 2002