שיפורים באתר האינטרנט של הבנק

10/04/2002
 
שיפורים באתר האינטרנט של הבנק
 
מבנק ישראל נמסר היום, כי לאתר האינטרנט של הבנק הוכנסה מערכת חדשה ומהירה יותר להצגת
שערי החליפין. במערכת מוצגים בנוסף לשער היומי גם שעור השינוי לעומת השער היציג האחרון
שפורסם וכן אינדיקציה על כיוון השינוי של השער (חץ אדום או ירוק).
 
כמו כן, שופרה הגישה לקבלת שערי חליפין היסטוריים והאפשרות להצגת גרפים, כולל הגדלת מספר
התקופות להצגתם.
 
המערכת החדשה פועלת בעברית ובאנגלית והגישה אליה היא ישירות מדף הפתיחה של האתר.
 
כידוע דף השערים היציגים באתר מתעדכן מיד עם פרסום השערים היציגים על ידי הבנק (בערך בשעה
15:30 ביום רגיל). כמות הפניות בדף זה מסתכמת בלמעלה מ- 5,000 ליום.
 
לנוחיות הציבור, ניתן למצוא בדף הקישור את המועדים שבהם בנק ישראל אינו מפרסם שערים יציגים
(לשנה השוטפת). כמו כן, ניתן להצטרף לרשימת תפוצה לקבל E-mail עם השערים היציגים מידי יום.