התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש מארס 2002