הגדלת מכסת ההלוואות המוניטריות העומדות בפני הבנקים

הגדלת מכסת ההלוואות המוניטריות העומדות בפני הבנקים
 
מבנק ישראל נמסר, כי הוחלט היום להגדיל את 10 המכסות החל ממדרגת ריבית של 4.8 אחוזים
העומדות בפני הבנקים לשם קבלת ההלוואות מבנק ישראל, מ- 104 מיליון ש"ח למכסה ל- 1,040
מיליון ש"ח. הודעה על כך נמסרה לבנקים.
 
בבנק ישראל מבהירים, כי פעולה זו נועדה להקל על המסחר הבין-בנקאי, ובמידת הצורך ינקטו צעדים
נוספים בכוון זה לצורך הגברת הנזילות במערכת הבנקאות.