השנה לא ישונה משקל המטבעות המרכיבים את סל המטבעות

30/04/2002