העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש מרץ 2002