יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2002

01/05/2002