יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2002

01/08/2002