התפתחות אמצעי תשלום ושיעור האינפלציה הצפוי לחודש יולי