עקרונות להמשך פעילותו הסדירה של הבנק לפיתוח התעשייה

ראש הממשלה, שר האוצר והנגיד סיכמו על העקרונות להמשך פעילותו הסדירה של הבנק לפיתוח התעשייה.
 
במסגרת זו הוחלט כי צוות משותף לבנק ישראל ולממשלה יגבש תוכנית לשינויים במבנה הבעלות בבנק במגמה להוציא את הממשלה ממעורבותה בבנק.
 
בנוסף, הוטל על ההנהלה החדשה של הבנק בראשות היו"ר רענן כהן והמנכ"ל אורי גליל לגבש – בתיאום עם בנק ישראל והממשלה- תוכנית הבראה לבנק תוך תקופה של 30 יום, על מנת להחזיר את הבנק לפסים של רווחיות.
 
כדי להקל על המשך פעילותו הסדירה של הבנק, הודיע הנגיד כי בנק ישראל יעמיד – אם יהיה צורך- קו אשראי לבנק, לתקופת ביניים, על פי החוק.
 
הנהלת הבנק החדשה, דיווחה כי גם לאחר הירידה הצפויה ביחס ההון המזערי של הבנק, רמתו עומדת כיום על כ- 11 אחוזים.
 
המפקח על הבנקים, יצחק טל הבהיר בדיון כי שיעור הלימות ההון של הבנק אמנם גבוה מזה של מרבית הבנקים המסחריים, אך יש לפעול כדי לחזור ולהעמידו על 15 אחוזים.