הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות בחודש יולי

27/08/2002