יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2002

01/09/2002