הפעילות בחשבון הפיננסי ובשוק שקל/מטח - התפתחויות בחודש אוגוסט

19/09/2002