אמידת פער התוצר ובחינת השפעתו על האינפלציה בישראל בשנים האחרונות