יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2002

01/10/2002